Temel Lise 12. Sınıf Takdir Teşekkür

Temel Lise 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 12. Sınıf Takdir ve Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 12. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız Temel Lise 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama sayfası ile aşağıdaki formdan ders notlarınızı girerek dönem sonu not ortalamanızı ve takdir teşekkür belgesi alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

Dil Anlatım: Örn. 70.50
Edebiyat: Örn. 70.50
Din Kültürü: Örn. 70.50
Yabancı Dil: Örn. 70.50
Görsel San-Müzik: Örn. 70.50
Trafik ve İlkyardım: Örn. 70.50
Seçmeli Dersler
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50

Temel Lise 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Temel Lise 12. sınıf ağırlıklı not ortalamasının nasıl bulunduğunu anlatalım. Temel Lise 12. sınıf dönem sonunda her bir dersin puanı ile dersin haftalık ders saati çarpılır. Her ders için bulunan çarpım sonuçları ayrı ayrı toplayın ve toplam haftalık ders saati toplamına bölün. Elde edilen sonuç Temel Lise 12. sınıf ağırlıklı dönem ortalamasıdır.

Temel Lise 12. Sınıf Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Hiçbir dersi zayıf olmayan ve dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 85 ve yukarı olması halinde takdir, 70-85 arası olması halinde de teşekkür belgesi alırsınız.

Temel Lise 12. Sınıfta ağırlıklı ortalamayı en çok etkileyen iki ders vardır. Bu derslerden ilki yabancı dil, ikincisi Türk Edebiyatı dersidir. Bu iki ders gibi haftalık ders saati fazla olan derslerin notunun fazla olması belge almanızı kolaylaştırır.

Temel Lise 12. Sınıf Zorunlu (Ortak) Dersler Nelerdir?

Temel Lise 12. sınıfında toplam 12 saat zorunlu ders vardır. Temel Lise 12. sınıf ortak dersleri; dil ve anlatım, türk edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, birinci yabancı dil, görsel sanatlar / müzik, trafik ve ilk yardım olmak üzere 6 tane ders vardır.

Temel Lise 12. Sınıf Seçmeli Dersleri Nelerdir?

Temel Lise 12. Sınıfında seçmeli dersleri; seçmeli dil ve anlatım, seçmeli türk edebiyatı, diksiyon ve hitabet, osmanlı türkçesi, temel matematik, ileri matematik, ileri fizik, ileri kimya, ileri biyoloji, astronomi ve uzay bilimleri, çağdaş türk ve dünya tarihi, seçmeli coğrafya, psikoloji, sosyoloji, mantık, bilgi kuramı, seçmeli felsefe, demokrasi ve insan hakları, işletme, ekonomi girişimcilik, yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler, kur’an-ı kerim, hz. muhammed’in hayatı, temel dini bilgiler, seçmeli birinci yabancı dil, seçmeli ikinci yabancı dil, alman edebiyatı, ingiliz edebiyatı, fransız edebiyatı, seçmeli beden eğitimi, sosyal etkinlik, seçmeli görsel sanatlar, seçmeli müzik, sanat tarihi, drama, bilgi ve iletişim teknolojisi, proje hazırlama

Temel Lise 12. sınıfında toplam haftalık ders saati toplamı 34 derstir. Rehberlik dersi de ayrıca 1 derstir.

Kimler Neler Demiş?